Η εφαρμογή e-sep αποτελεί την ψηφιακή πύλη διαχείρισης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Η εφαρμογή είναι web based και "τρέχει" σε όλους τους γνωστούς web browsers ( Chrome, Firefox, Opera, Edge, CCleaner, Safari κλπ. )

και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κανενός προσθέτου ή ειδικής παραμετροποίησης του browser.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents